W 2015 roku kwota wolna od podatku nie uległa zmianie i wynosi, tak jak w latach ubiegłych, 3091 zł.

 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym PIT obowiązuje kwotę stanowiącą nadwyżkę kwoty 3091 zł.  Z ulgi podatkowej mogą korzystać jedynie podatnicy opodatkowani na podstawie progów podatkowych. Ulga, jak w latach ubiegłych, nie dotyczy ryczałtowców, podatników stosujących kartę podatkową oraz podatników rozliczających się liniowo.

 

Pomimo uzyskania przez podatnika dochodu zwolnionego z podatku, podatnik ma obowiązek złożenia do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego.